Aż jedna czwarta nastolatków (23,1%) przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w internecie. 39% z nich poinformowało o tym rodziców, 29% nie poinformowało nikogo (NASK, 2016). Tymczasem z rośnie liczba ujawnianych przypadków uwodzenia dzici online.

Kampania „Uważni Rodzice”, realizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom siłę w partnerstwie z Fundacją Orange, zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online. Przekazy akcji koncentrują się na problemie manipulowania dziećmi w celu nakłaniania ich do tworzenia i przesyłania materiałów o charakterze erotycznym, a czasem również spotkania w celu wykorzystania seksualnego dziecka. Hasło kampanii „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić” pokazuje, jak ważny jest realny kontakt rodzica z dzieckiem dla zapewnienia mu bezpieczeństwa.
Od czerwca 2010 roku uwodzenie dzieci w internecie to przestępstwo, a mimo to każdy kolejny rok przynosi rosnąca liczbę wszczętych z tego przepisu postępowań. W roku 2016 odnotowano ich aż 529.

Sprawcy manipulacji online wybierają zazwyczaj na swoje ofiary dzieci potrzebujące uwagi, docenienia, uznania swojej wartości, samotnie mierzące się z problemami. Pozorne wsparcie dziecka przez sprawcę staje się często mechanizmem wikłania go w zagrażającą relację. Nasze doświadczenia wskazują, że przypadki uwodzenia dzieci trafiające na ścieżkę prawną to jedynie wycinek realnej skali problemu – mówi Łukasz Wojtasik, inicjator akcji z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Co prawda blisko połowa rodziców (43%) uznaje niebezpieczne znajomości, w tym ataki ze strony pedofilów, za najpoważniejsze zagrożenie dla dzieci online (CBOS 2015), jednak jedynie 27% rodziców dzieci w wieku 10-15 lat ustala ze swoimi podopiecznymi zasady związane z kontaktami z obcymi w sieci.

Uważny rodzic to taki, który buduje pogłębioną relację ze swoim dzieckiem. Ciekawy jest doświadczeń i opinii dziecka, jego uczuć, marzeń, pomysłów i tego, jak rozumie świat. Nie koncentruje się wyłącznie na realizowaniu celów wychowawczych. Duże znaczenie ma dla niego budowanie emocjonalnego porozumienia z dzieckiem, opartego na szacunku i zaufaniu.

Kampania „Uważni Rodzice” realizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę prowadzona jest w Polsce. Piszemy o niej, zeby zwrócić uwagę na problem rodziców dzieci polonijnych.

PR