Już od ponad dziesięciu lat, uczniowie szkół polonijnych zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających mają okazję spotkać się z wybitnymi przedstawicielami świata kultury, nauki i sztuki w ramach Jesieni Literackiej, imprezy promującej polską literaturę dla dzieci i młodzieży, której pomysł zrodził się w momencie przystąpienia Centrali do Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.

Jest to konkurs, który istnieje od 1984 roku, zapoczątkowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Słupsku, obecnie Gimnazjum Nr 2, im. ks. Jana Twardowskiego, który dzięki swojej popularności zdobywał coraz więcej wpływowych sponsorów, a z incjatywy dr Marianny Borawskiej, która rozpropagowała jego ideę wśród środowisk polonijnych, urósł do rangi międzynarodowej.
Uczniowie szkół polonijnych ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych przystępują do tego konkursu od 2007 roku, kiedy to pani Renata Jujka, prezes terenowy CPSD, nawiązała współpracę z organizatorami w Słupsku i jest koordynatorem całego przedsięwzięcia do chwili obecnej.

Punktem kulminacyjnym Jesieni Literackiej jest Gala wręczenia nagród laureatom i uczestnikom konkursu w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, która w tym roku miała miejsce 9 listopada, a na której obecni byli: vice-konsul d/s współpracy z Polonią Mateusz Gmur, wice-konsul Alicja Tunk oraz goście zaproszeni z Polski: Barbara Kosmowska, znana pisarka dla dzieci, młodzieży i dorosłych, od wielu lat związana z CPSD, Michał Ogórek, dziennikarz i felietonista, Jerzy Kisielewski, dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz Wojciech Widłak, autor serii książek dla dzieci „Pan Kuleczka i przyjaciele”. Młodzi literaci otrzymali gratulacje od wszystkich gości, jak również dyplomy oraz pokonkursowy tomik z wierszami i opowiadaniami tegorocznych laureatów i wyróżnionych, pt. „Do świata dziecka wchodzi się boso”, który jest już 26-tym w historii konkursu, a tytuł jak zwykle został zapożyczony z konkursowego utworu, tym razem z wiersza Emilii Dzimitrowcz ze szkoły podstawowej w Zielonej Górze.
Dodatkową atrakcją podczas Gali był występ zespołu „Krakowiacy” z Państwowej Szkoły Europejskiej w Berlinie, który przebywał w Nowym Jorku od 8 do 13 listopada na zaproszenie Centrali Polskich Szkół Dokształcających.

Należy podkreślić, że spotkanie w Konsulacie nie było jedyną okazją do zapoznania się z gośćmi z Polski, czy z Berlina. Nasi polscy artyści mieli wypełniony grafik od chwili przyjazdu do USA, do momentu wyjazu – podczas dziesięciodniowego pobytu odbyli spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Bostonie, MA, Derby, CT, Clark, NJ oraz w wielu szkołach w Nowym Jorku.
Pan Michał Ogórek i pan Wojciech Widłak byli także uczestnikami warsztatów folklorystycznych pod hasłem „Łączy nas wspólna pasja” zorganizowanych przez CPSD i Centrum Polsko-Słowiańskie z udziałem zespołu „Krakowiacy” z Berlina oraz miejscowych zespołów działających przy polonijnych szkołach, takich jak: „Maki”, „Wianki”, „Krakus”, „Iskierki”, a następnego dnia, 12 listopada, zespół „Krakowiacy”, na zaproszenie PSD im. św. Faustyny z Ozone Park, wystąpił w auli kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Tegoroczna, bardzo intensywna, Jesień Literacka dobiegła końca, pozostawiając setkom szczęściarzy, którzy mieli okazję w niej uczestniczyć, wspaniałe wrażenia, w wielu przypadkach ciekawą lekturę, a młodym, aspirującym literatom, być może nowe natchnienia, które zaowocują w następnym konkursie literackim.

Bożena Mahmoud