Programy stypendialne – str. 3, 9
Polska się zbroi – str. 6
Wielomilionowa wygrana – str.7
W Tobie jest światło – str.9
Jesień Literacka w CPS – str. 19