St. Nicks Alliance obchodził 9 listopada zeszłoroczne osiągnięcia. Podczas tej uroczystości przypomniano partnerów organizacji, którzy pomogli w podniesieniu poziomu szkolnictwa, poprawie lokalnej społeczności oraz zwiększenia liczby mieszkań o przystępnych czynszach. Wśród uhonorowanych znalazła się Alicja Winnicka, superintendent 14 dystryktu szkolnego miasta oraz dyrektorki szkół tego okręgu.

 

Jednym z celów St. Nicks Alliance jest troska o poprawę i rozszerzeni zajęć po szkole. Alicja Winnicka, jako superintendent Okręgu Szkolnego nr 14 w porozumieniu z czterema dyrektorami szkół tego okręgu oraz z Brooklyn Arbor School, zgodziła się na współpracę w programie mającym na celu podniesienie umiejętności czytania i pisania oraz sztuki uczenia się. Zgodzono się także poprzeć inicjatywę, której celem jest integracja wysiłków na rzecz budownictwa mieszkaniowego, tworzenia miejsc pracy oraz szkolnictwa.
St. Nick Alliance powstała w 1975 r. kiedy wierni parafii kościoła katolickiego św. Mikołaja (St. Nicholas Roman Catholic Church) przy Olive St. skrzyknęli się aby pomóc ofiarom pożaru, który zniszczył szereg budynków mieszkalnych. W wyniku tego powstała organizacja, która stała się przykładem dla innych, podobnych, społeczności lokalnych.

*

Pod koniec października przemianowano ulicę Conselyea na odcinku od Leonard do Lorimer St. Obecnie nosi ona nazwę Tillie Tarantino Way, dla upamiętnienia długoletniej dyrektorki domu dla seniorów przy 211 Ainslie St.

Okoliczni mieszkańcy, lokalni politycy, zebrali się dla upamiętnienia tej zasłużonej działaczki na rzecz zwłaszcza osób starszych.

*

Okoliczni mieszkańcy, architekci oraz lokalni politycy, chwycili za łopaty, aby wspólnym wysiłkiem przyczynić się do uroczystego położenia kamienia węgielnego pod przyszłą bibliotekę na Greenpoincie, która ma zarazem być ośrodkiem edukacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Budynek, zaprojektowany przez Marble Fairbanksa ma zostać ostatecznie ukończony pod koniec 2018 roku. Projekt, który kosztować będzie 15 mln dolarów będzie dwukrotnie większy od obecnego budynku biblioteki. Znajdzie się tam pomieszczenia nie tylko na książki, ale też czytelnię, salę na wydarzenia lokalne i miejsca szkoleniowe.

Biblioteka przy Norman St. działa od 1906 r., a jej przyszły budynek będzie jej trzecim z kolei „wcieleniem”.

Póki biblioteka nie zostanie ponownie otwarta, w tym miejscu przy Norman Ave./Leonard St. we wtorki i czwartki, między 11 a 4 po południu stać będą specjalne „książkobusy”, w których czytelnicy mogą oglądać książki, także pożyczać i oddawać je. Dotyczy to też filmów na DVD.

W innych miejscach, mi.in w gmachu YMCA przy Meserole St., zostaną także otwarte tymczasowe pomieszczenia służące jako prowizoryczne czytelnie i biblioteki.

 

CK