Zmiany w dystrybucji Kuriera – str. 3
Cud 11 listopada 1918 roku – str. 5
5 milionów za upadek – str.7
W drodze; o zdjęciach Hanny Kelker – str.9
Weterani – str. 10-11