Prezydent Queensu Melinda Katz dostrzegła i wyróżniła polonijnych działaczy oraz Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy swoją pracą społeczno-zawodową przyczyniają się do rozwoju kierowanej przez nią dzielnicy. Uroczystość wręczenia nagród była częścią obchodzonego w październiku Miesiąca Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego.

 

Dariusz Knapik, Marta Kustek, Kenneth Rudzewick i Chet Szarejko to osoby, które zostały uhonorowane dyplomami uznania (Citation of Honor) przez Melindę Katz, prezydent Queensu. Tym samym władze tej dzielnicy powróciły do tradycji wyróżniania najbardziej zasłużonych działaczy związanych z Polonią, którzy poprzez swoją aktywność mają znaczący wpływ na życie mieszkańców Queensu, a zwłaszcza środowisko emigracyjne. Wcześniej tego typu nagrody wręczane były przez zmarłą w marcu tego roku Helen Marshall, która w latach 2002-2013 pełniła funkcję prezydenta Queensu. Tegoroczna ceremonia była pierwszą od kilkunastu lat uroczystością zorganizowaną w Queens Borough Hall i wpisującą się w obchody Miesiąca Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego. Odbyła się w czwartek, 26 października, i miała miejsce w oddanym niedawno do użytku Helen Marshall Cultural Center, noszącym imię wspomnianej wcześniej i zarazem niezwykle zasłużonej dla mieszkańców prezydent Queensu. Wśród wielu oficjalnych gości obecny był m.in. ks. prałat Tomasz Machalski, który przed wielu laty zainicjował tego typu spotkania połączone z honorowaniem zasłużonych działaczy i wprowadził je w życie wraz z prezydent Helen Marshall. Niestety kilkanaście lat temu przerwano tę tradycję, ale wszystko wskazuje na to, że po tegorocznej uroczystości zostanie ona znów wpisana do dorocznych imprez odbywających się w Queens Borough Hall. Zapewnienie takie dała prezydent Melinda Katz, a jej pomysł popierają również współorganizujący z nią to wydarzenie konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski oraz dyrektor wykonawcza organizacji Pomoc Ewa Kornacka, która prowadziła tegoroczną imprezę. Wśród wyróżnionych w czwartek osób byli zarówno znani polonijni działacze, jak również Amerykanie mający polskie korzenie. Wszyscy z nich swoją aktywnością społeczną i zawodową wywarli duży wpływ na życie mieszkańców Queensu oraz funkcjonowanie tej dzielnicy co było podkreślane w uzasadnieniach wyróżnień przyznanych i wręczanych przez Melindę Katz, której w tej ceremonii pomagał konsul Maciej Golubiewski.

Dariusz Knapik, szef i właściciel firmy Victoria Consulting & Development znany jest także jako działacz wielu organizacji oraz społecznik i filantrop wspomagający różne akcje charytatywne. Swoją pracą przyczynił się również do odrestaurowana wielu zabytkowych budynków i kościołów na Queensie, a także starych tablic z napisem „Kosciuszko Bridge”, które zawisły na nowym moście łączącym Queens z Brooklynem.

Marta Kustek, założycielka i redaktor naczelna portalu Dobra Polska Szkoła nie tylko informuje i wyjaśnia skomplikowane procedury związane z amerykańską i polonijną edukacją, ale także zachęca do kultywowania polskiej kultury i tradycji oraz promuje wśród emigrantów dwujęzyczność poprzez wprowadzanie w życie różnych akcji jak np. „W naszym domu mówmy po polsku” i „Polonijny Dzień Dwujęzyczności”.

Kenneth Rudzewick, który podobnie jak jego rodzice urodził się w Nowym Jorku i wychował na Maspeth, swoje polskie korzenie zawdzięcza dziadkom, którzy pod koniec XIX w. wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Poprzez swoją działalność cały czas wspiera on polonijne środowisko. Kilka lat temu będąc prezesem Maspeth Federal Savings udostępnił w jego oddziale na Ridgewood pomieszczenie dla działającej na zasadzie non-profit polonijnej organizacji POMOC (Polonians Organized to Minister to Our Community) pomagającej polskim emigrantom.

Z kolei Chet Szarejko jest aktywnym działaczem w polsko-amerykańskim środowisku i udziela się m.in. Kongresie Polonii Amerykańskiej, gdzie w jego nowojorskim oddziale pełni funkcję wiceprezesa, a także jest współprzewodniczącym Komitetu Polsko-Żydowskiego. Swoją działalnością przyczynił się m.in. do nazwania skrzyżowania 37 Street i Madison Avenue na Manhattanie (gdzie znajduje się Konsulat Generalny RP) określeniem Jan Karski Corner, a także powstania Pope John Paul II Way na Maspeth.

Prezydent Queensu wręczyła również dyplomy (Declaration of Honor) dla Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku oraz organizacji POMOC za zaangażowanie i wsparcie przy reaktywowaniu oraz organizacji tegorocznej uroczystości związanej z obchodami Miesiąca Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego w Queens Borough Hall. Uroczystość tę uświetniły także występy artystyczne tancerzy z Polish American Folk Dance Company i koncert zespołu Dzieci PRL-u oraz śpiew sióstr Moniki i Darii Niebrzydowskich, które wykonały hymny narodowe. Wszystkie występy zostały nagrodzone brawami i bardzo ciepło przyjęte przez publiczność, która wypełniła Helen Marshall Cultural Center.

 

Agnieszka Dworak