Powtórka z historii – str. 5
Pojemnik miażdży stopy – str. 7
Patryk Vega – fenomen polskiego kina – str.9
Polskie cmentarze wojenne – str.10-11
Wyróżnienia dla polonijnych działaczy – str.16