Nadszedł „otwarty” okres rejestracji do ubezpieczenia zdrowotnego dla seniorów Medicare (open enrollment period), który trwa od 15 października do 7 grudnia każdego roku. W tym czasie każda osoba mająca już Medicare może dokonać zmian w swoich polisach. Przy okazji warto wyjaśnić, kiedy do Medicare można się zapisać po raz pierwszy.

 

Różne części Medicare

Do programu ubezpieczeniowego Medicare jest uprawniony każdy Amerykanin, który osiągnął 65 lat i jest w pełni ubezpieczony w systemie Social Security (bo przepracował legalnie co najmniej 40 kwartałów albo jest w związku małżeńskim z ubezpieczonym pracownikiem). Medicare składa się z następujących części:

•Część A – bezpłatne ubezpieczenie szpitalne
•Część B – płatne ubezpieczenie medyczne zapewniające leczenie ambulatoryjne (wizyty u lekarza, badania itp.)
•Cześć D – płatna polisa na leki przepisane przez lekarza.
Część A i B udostępniane przez prywatne spółdzielnie lekarskie nazywa się częścią C (Part C Medicare albo Medicare Advantage). Dokładne omówienie tych polis można znaleźć w książce pt. „Ubezpieczenie społeczne Social Security”, a także w bezpłatnej broszurze pt. Medicare: http://www.ssa.gov/pubs/PO-05-10043.pdf.

Zapis do części A i B

Jeżeli pobierasz wczesne świadczenia Social Security, to po ukończeniu 65 lat dostaniesz Medicare automatycznie. Karta Medicare będzie do ciebie przesłana na trzy miesiące przed twoimi 65. urodzinami. Automatyczny zapis dotyczy części A, B i D. Jeżeli nie chcesz części B i D, bo np. pracujesz i masz ubezpieczenie zakładowe, to wypełnij otrzymany formularz zgodnie z instrukcjami odeślij go wraz z kartą. Zatrzymanie karty byłoby równoznaczne z przyjęciem części B Medicare i musiałbyś za nie płacić.

Natomiast osoba, która świadczeń Social Security nie pobiera w dniu jej 65-tych urodzin, musi sama złożyć wniosek o Medicare w biurze Social Security. Istnieją trzy terminy zapisu do programu Medicare: wstępny (pierwszy), powszechny i specjalny.

Uwaga: Jeżeli pobierasz emeryturę Social Security poza granicami USA, to nie zostaniesz objęty ubezpieczeniem A i B automatycznie.

 

Pierwszy okres zapisów

Pierwszą okazję do zapisania się do Medicare ma osoba co najmniej 65-letnia, która jest w pełni ubezpieczona, niezależnie od tego, czy pobiera świadczenia Social Security, czy nie. Wstępny okres zapisów (initial enrollment period) trwa siedem miesięcy: składa się na niego miesiąc, w którym ukończyłeś 65 lat, trzy miesiące przed tym miesiącem i trzy miesiące po tym miesiącu.

Dla odbiorców renty inwalidzkiej wstępny okres zapisów zaczyna się w 24. miesiącu po rozpoczęciu pobierania renty.
Jeżeli nie uzyskasz Medicare we wstępnym okresie zapisów, a nie masz innego ubezpieczenia medycznego, to możesz później zostać ukarany karą za spóźnienie (late enrollemnt penalty), która polega na permanentnej 10-procentowej podwyżce kosztu ubezpieczenia za każdy rok opóźnienia (istnieją pewne wyjątki).

 

Powszechny termin zapisów

Jeżeli nie przystąpiłeś do Medicare, gdy stałeś się uprawniony (np. po ukończeniu 65 lat albo po utracie ubezpieczenia w pracy), to możesz się zapisać w powszechnym okresie rejestracji (general enrollment period), od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. W tym czasie zapisać się może każda uprawniona osoba. Medicare będzie ci przysługiwać dopiero od 1 lipca tego roku.

 

Specjalny termin zapisów

Specjalny termin zapisów obowiązuje w czasie pierwszych ośmiu miesięcy po utracie medycznego ubezpieczenia zdrowotnego w pracy. Ażeby kwalifikować się do zapisu w „specjalnym” terminie, pracownik powinien był mieć ubezpieczenie zdrowotne przez zakład, zrzeszenie (association), związek zawodowy albo zatrudnionego małżonka. Kara za opóźnienie jest liczona, gdy wniosek o Medicare jest złożony później niż osiem miesięcy po zaprzestaniu zatrudnienia albo utracie ubezpieczenia.

Zmiana ubezpieczenia  w „otwartym” terminie

Osoby mające część B, C czy D Medicare mogą je zmienić w tzw. otwartym terminie (open enrollment period), od 15 października do 7 grudnia każdego roku. Nowe ubezpieczenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia roku kolejnego.
W znalezieniu odpowiedniego programu pomoże Medicare Plan Finder w witrynie www.medicare.gov. Należy tam wpisać numer swego kodu pocztowego, a na ekranie zobaczysz listę różnych programów z ich ceną i szczegółami. Jeżeli bierzesz leki, wpisz je, a komputer uwzględni polisę, która te lekarstwa pokrywa. Można zapisać się przez Internet.
Więcej informacji można znależć w broszurze Understanding Medicare Part C & D Enrollment Periods oraz w witrynie www.cms.gov/Center/Special-Topic/Open-Enrollment-Center.html#.

Elżbieta Baumgartner