Rycerze – do Boju!
Rycerze – Dla Boga i Ojczyzny!
Polska Księżniczka – Ratuje Naród!

Tymi hasłami rozpoczynają się codzienne zajęcia na Kolonii Zuchowej w Amerykańskiej Częstochowie. W tym roku noszą one nazwę – „Księżniczki i Rycerze”. Mieszkańcy grodu giermków i dworu księżniczek podczas niedzielnej wizyty rodziców zaprezentowali się pod ołtarzem Sanktuarium pięknym śpiewem na uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez kapelana hm. Bartłomieja Marciniaka, a wieczorem pochwalili się rodzicom i gościom inscenizacjami, piosenkami zuchowymi i pląsami. Za tydzień, ubrani w stroje rycerskie i królewskie swego własnego pomysłu i wyrobu, zakończą tegoroczną kolonię wielką Bitwą pod Grunwaldem.

Ojcowie Paulini już po raz 51-szy przyjęli do siebie Kolonię Zuchową Hufca „Podhale” 1-go lipca, kiedy to 170 zuchów, młodzieży harcerskiej, która opiekuje się dziećmi, oraz grono instruktorskie ze wschodnich stanów Ameryki rozpoczęło kolonijną przygodę.

Zadaniem instruktorów jest teoretyczne i praktyczne zaznajomienie zuchów z polskimi tradycjami rycerstwa z różnych epok, bogatej historii Polski i manier dworskich. Wycieczka do zamku Fonthill w Doylestown dodała królewskiej atmosfery, spacery nad jezioro i codzienna kąpiel w basenie, a także i gry i zabawy ruchowe wypełniają resztę programu.

W Dzień Niepodległości Ojcowie Paulini wraz z instruktorami Hufca Warmia zorganizowali zuchom wspaniały pokaz sztucznych ogni. Następnego dnia odbył się wielki bal „Tysiąca i Jednej Nocy” na który specjalnie przyjechał z Nowego Jorku DJ i miała miejsce najprawdziwsza dyskoteka.

Codzienna Msza Świeta w kapliczce i wieczorna modlitwa przy Matce Boskiej Fatimskiej przypomina zuchom najważniejszy punkt prawa: Zuch Kocha Boga. Wszystkim nam, i młodszym i starszym dobrze i bezpiecznie jest pod płaszczem Matki Boskiej Częstochowskiej.

A w następnym roku, znów pod Jej opieką pożeglujemy na polskie morze bawiąc się w marynarzy.

Przy okazji dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą kolonię, szczególnie Unii Kredytowej i Piekarni Syrena, i serdecznie prosimy o dalsze poparcie.

Czuwaj!

Maria Bielska, hm. i Beata Krużel, pwd.