Harcerska akcja letnia Hufców „Podhale” i „Warmia” już w pełnym wydaniu. W Amerykańskiej Częstochowie 170 zuchów, młodzieży harcerskiej i grona instruktorskiego rozpoczęło 51-szą Kolonię Zuchową Hufca „Podhale”, „Ksieżniczki i Rycerze” przy Sanktuarium Matki Boskiej Czestochowskiej 1-go lipca.

Komendantka Kolonii phm. Natalia Popko wraz z Referentką Zuchów phm. Martą Biesagą i Kierowniczką Programu hm. Marią Bielską obiecują wspaniałe przeżycia wszystkim mieszkańcom Grodu Giermków i Dworu Księżniczek. Przygoda zuchowa w tym roku zakończy się wielką Bitwą pod Grunwaldem.

Na pobliskiej polanie za ogrodem różańcowym, 40 harcerek pod opieką komendantki pwd. Eweliny Paś z młodą komendą, rozbiły tygodniowy obóz pod nazwą „Cztery Żywioły”, którego celem jest przygotowanie najmłodszych harcerek do Światowego Zlotu w Kanadzie. Całym tym przedsięwzięciem opiekuje się hm. Jola Nowacka, hufcowa.

Na północy wschodniego wybrzeża Hufiec „Warmia” gości swoje zuchy w Palmer, Massachussets na Kolonii „Marynarze” pod komendą Referatu Zuchowego w Connecticut, dh Darek Nartowicz i dhna Romano Longo w komendzie.

Harcerze już zakończyli swój tygodniowy obóz „Bieszczady” w Vermont. Młode Komendy dwóch podobozów: „Szlakiem Przodków Warmii” – komendant pwd. Krzysztof Żuk, i „Złoty Wiek” – komendant H. O. Josh Makowski, pod czujnym okiem hufcowego, hm. Adama Pacholarza, także miały za zadanie przygotować się do Zlotu, który rozpoczyna się już 27-go lipca w Tamaracouta, Montreal, Quebec. Na Zlot wybiera się młodzież trzema dalekobieżnymi autokarami.

Obiecujemy sprawozdanie z tego wielkiego wydarzenia w historii Z. H. P. poza granicami Kraju.

Maria Bielska