Widmo ponurej przyszłości – str. 3
Mocny kongres PiS – str. 5
Pośpiech i zaniedbania przyczyną wypadku – str. 7
Wędrówka trzech króli – str.16
Harcerskie lato – str.19