Jesteś żywicielem rodziny. Kupujesz polisę, żeby zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci. Tymczasem może się okazać, że kruczki w polisie pozwolą firmie ubezpieczeniowej odmówić wypłaty świadczeń. Warto dokładnie przeczytać drobny druk, by wiedzieć kiedy i dlaczego firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania.

Ryzykowne zachowanie
Lubisz sport, górską wspinaczkę, latanie awionetką, sporty motorowe. Kupujesz więc polisę na życie na wszelki wypadek. Jeżeli nie porozmawiasz z agentem albo nie przeczytasz kontraktu, to okaże się, że wypadki w trakcie uprawiania sportu są wykluczone.
Niektóre polisy całkowicie wykluczają ryzykowne zachowanie, nawet takie jak pływanie czy nurkowanie. Inne wykluczają tylko sporty wyczynowe. Jeszcze inne zezwolą na niektóre sporty za dodatkową opłatą.

Samobójstwo
Samobójstwo nie jest traktowane jako śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania, jeżeli osoba ubezpieczona popełni samobójstwo w czasie pierwszych dwóch lat ubezpieczenia. Ubezpieczyciele nie chcą, by osoby cierpiące na depresję popełniały samobójstwo zaraz po wykupieniu polisy na życie.

Nie spodziewaj się wypłaty odszkodowania, jeżeli śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w wyniku gromadzenia niebezpiecznych materiałów, nadużycia alkoholu czy narkotyków. Wniosek: Nie nadużywać alkoholu.

Skutki wojny i terroryzmu
Rodziny wszystkich ubezpieczonych ofiar 9/11 otrzymały odszkodowania. Ale od tej pory firmy ubezpieczeniowe są ostrożniejsze. Każda firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty, gdy śmierć lub kalectwo zostaną spowodowane działaniami wojennymi. Czy zamach terrorystyczny to „działanie wojenne”? Wiele procesów sądowych toczyło się w sprawie tej definicji i odpowiedź brzmi – nie. Zanim wykupisz ubezpieczenie, przeczytaj uważnie, co polisa mówi na temat zamachów terrorystycznych.

Przeprowadzka za granicę
Tu nas czeka niespodzianka. Nawet jeżeli polisę na życie wykupisz w Stanach Zjednoczonych, to firma ubezpieczeniowa może zrzec się odpowiedzialności, gdybyś przeniósł się do Polski i tam zmarł. Firmy wiedzą, że podróż za granicę wiąże się z większym ryzykiem.

Niektóre polisy natomiast nie rozróżniają miejsca zgonu po określonym czasie, np. dwóch latach. Spytaj swego agenta.

Kłamstwo
Podanie przez ubezpieczonego nieprawdziwych informacji dotyczących oceny ryzyka np. ukrywanie chorób, wykonywanie niebezpiecznych zawodów itp. może sprawić odmowę wypłaty ubezpieczenia.

Jednym z najczęstszych powodów odmowy wypłaty odszkodowania jest fakt, że śmierć klienta została spowodowana chorobą, która wystąpiła jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej, nawet jeżeli klient o niej nie wiedział.

Drugą przyczyną bywa zatajenie palenia. Skoro polisy dla palaczy są znacznie droższe niż dla nie palaczy, wiele osób stara sie ukryć swój nałóg. Inni zaczynają palić bez poinformowania o tym firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele uważają, że nawet ograniczone popalanie zwiększa ryzyko śmiertelności, przeto gdy dowiedzą się z kartotek medycznych czy z autopsji, że ubezpieczony palił, anulują polisę.

Również towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty, gdy klient złamał lub próbował złamać prawo albo został zamordowany przez osobę dziedziczącą pieniądze z polisy.

Wygaśnięcie polisy
Wygaśnięta polisa nie płaci, to oczywiste. Ale nie wszyscy wiedzą, kiedy ich polisa wygasła. Wiele osób ma ubezpieczenie na całe życie (whole-life insurance), które, jak nazwa wskazuje, należy opłacać do końca. Zostawmy na stronie zasadność ubezpieczania się od wydarzenia, które jest pewne, jak amen w pacierzu (przecież kiedyś umrzemy). Wielu agentów zapewnia, że po pewnym czasie środki zakumulowane na koncie polisy (cash value) będą tak rosły, że pokryją składki, więc polisa stanie się „samo spłacającą”. To iluzja. Po pewnym czasie cash value polisy zostaje wyczerpana, a polisa anulowana, o czym wdowa dowiaduje się za późno.

Beneficjent się nie zgłosi
Ostatnia okoliczność, którą chcę tu omówić, jest zaskakująca. Jeżeli beneficjent polisy nie zgłosi się po pieniądze, firma ubezpieczeniowa zachowa je dla siebie. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie robią nic, by spróbować zlokalizować beneficjentów, nawet jeżeli regularnie wpływające składki nagle ustają, co sugeruje śmierć właściciela polisy.

Kontrola największych firm ubezpieczeniowych w kraju wykryła masowe nadużycia idące w miliardy dolarów. Program telewizyjny 60 Minutes ujawnił w kwietniu 2016 roku, że 25 kompanii ubezpieczeniowych zgodziło się zapłacić 7.5 miliarda dolarów zaległych polis, bez przyznania się do winy, a 35 innych firm ciągle walczy w sądach.

Wniosek
Nie wystarczy się ubezpieczyć na życie, należy jeszcze mówić prawdę, unikać niebezpiecznych sytuacji oraz upewnić się, że beneficjent polisy wie o jej istnieniu i zgłosi się po odszkodowanie.

Elżbieta Baumgartner