Wieczór polsko-węgierski… – str. 2
Spór o uchodźców – str. 5
Jeszcze Polska nie umarła – 6
Strony weterańskie – 10 -11
Polskie wódki i podróż w czasie – str. 16