Co z wolnością mediów w Polsce? – str. 5
Powrót do pracy, a odszkodowanie – str. 7
Strony weterańskie – 10 -11
Certyfikat, który warto posiadać – str. 13
Nie dajmy się zaskoczyć – str. 16