Kosciuszko Bridge – druga odsłona – str. 2
Gromkie słowa – str. 5
Witaj Maj – str. 6
Strony weterańskie – str.10-11
Czy Holocaust jest wyjątkiem? – str. 16