Śniadanie z królem Jagiełłą – str. 3
Bój o sądy – str. 5
Powtórka z historii – str. 6
Trzymilionowy werdykt – str. 7
Weterani polscy w Ameryce – str. 10-11