W sobotę, 25 marca, dostojna na codzień Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku, wypełniła się gwarem dziecięcych głosów. A stało się tak za sprawą polskich baśni i legend, które młodzi wykonawcy przedstawiali szacownemu jury i zebranym gościom.

Do niezwykłego świata pełnego tradycji, magii, muzyki, śpiewu, a nawet tańca, przenieśli zebranych uczestnicy dorocznego konkursu zorganizowanego przez Polish-American Teachers Association.

Nad całością jak, co roku czuwały: Bernadette O’Keefe, prezydent The Polish American Teachers Association, Helen Lesnik oraz Maria Bielska. To właśnie, pani Maria Bielska przywitała wszystkie dzieci słowami Stanisława Konarskiego „Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki”.

W konkursie wzięło udział 17 uczestników w dwóch kategoriach: w języku polskim i angielskim. Wśród nich znaleźli się uczniowie ośmiu szkół ze stanów Nowy Jork, New Jersey i Connecticut. Każde z nich miało pięć minut na to, by zaciekawić, zaintrygować, a nawet zachwycić jury i publiczność.

Młodych wykonawców oceniano m.in. za wymowę, kontakt wzrokowy z widownią, tempo prezentacji i kostiumy.

Wśród prezentowanych baśni i legend znalazły się między innymi: „Morskie Oko”, „Szelmostwa Lisa Witalisa”, „Cudowna figurka”, „Wieszczka Okruszyn”, „Kwiat Paproci”, „Krakowianka o modrych oczach”, „Legedna o Bazyliszku”, „O dziewczynie i królewiczu w krowiej skórze”, „Nasze Korzenie”, „Smok Wawelski” oraz „Toruńskie Pierniki”.

Zwycięzcami konkursu zostali:
W kategorii język polski – Julia Kolenda (1 miejsce), Xenia Pelekhach (2 miejsce), Ida Moczerniuk (3 miejsce). Wyróżnienia otrzymali: Julia Baran i Dawid Pietruszewski.
W kategorii język angielski – Isabelle Kolano (1 miejsce), Fabian Kubasek (2. miejsce) oraz Adrian Stanisławski (3. miejsce). Wyróżniono również: Aleksandrę Osemiak oraz Victorię Przydanek.

W jury zasiedli – w kategorii po polsku: Katarzyna Ziółkowska, Mariola Adamczyk, Barbara Falkowska, w kategorii po angielsku – Kathy Dephillips, Elaine Ostrowski i Christine Dominigue.

Wydarzenia takie jak to, które miało miejsce w Fundacji Kościuszkowskiej, promujące wiedzę i zachęcające dzieci do kultywowania polskiej tradycji nie mogłyby się odbyć bez sponsorów. To dzięki hojności i wsparciu Polish & Slavic Federal Credit Union, Maria Sklodowski-Curie Professional Business Women’s Association, Polish National Alliance, Pulaski Association of Business & Professional Men i Kearny Bank, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci książek, słodyczy i dyplomów.

Ogromne podziękowania należą się też rodzicom dzieci, którzy na codzień pielęgnują polską tradycję oraz nauczycielom i dyrektorom polonijnych szkół, którzy poświęcając swój czas i dzieląc się swoim doświadczeniem i zdolnościami sprawili, że dzieci występowały z przyjemnością, nie tylko nie miały tremy, ale przede wszystkim były dobrze przygotowane.

Katarzyna Ziółkowska