Polskie media w polskich rękach – str.5
Międzynarodowy Kangur – str. 6
Dwa miliony po drugiej mediacji – str. 7
Strony weterańskie – str. 10-11
Historia jako nauka pierwsza – str. 16