Informacje dla osób powracających do Polski – str.3
Ubezpieczenie Workers’ Compensation – str. 7
Strony weterańskie – str. 10-11
Świat, który już nie istnieje – str. 16
Armia Andersa w Nowym Jorku – str. 19