Oba Hufce “Podhale “ i “Warmia” z szesciu stanów po Mszy Sw. z kapelanem Choragwi Harcerzy Hm. Bartlomiejem Marciniakiem.

Co roku wszystkie Harcerki, Skautki, Girl Guides i Explorers na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej – World Thinking Day.

Ma to miejsce 22-go lutego, w dniu rodzin założyciela skautingu – lorda Baden Powell’a. Z tej okazji rokrocznie Hufiec Harcerek „Podhale” zaprasza Hufiec Harcerzy „Warmia” na uroczyste spotkanie w niedzielę najbliższą tej daty.

W tym roku kolej była na Szczep „Dunajec”, jednostki harcerskie w Filadelfii, która jest tak blisko Amerykańskiej Częstochowy, że hufce skorzystały z zaproszenia Ojców Paulinów. Uczestnicy z sześciu stanów na wschodnim wybrzeżu po raz pierwszy zebrali się stolicy duchowej Polonii by świętować Dzień Myśli, chociaż już nieraz wcześniej bywali na biwakach, koloniach, kursach, obozach, a nawet raz na Zlocie.

Harcmistrz Aleksandra Mańkowska, Naczelniczka Harcerek z Londynu napisała takie pozdrowienia (fragment):

„Jeżeli Dzień Myśli Braterskiej ma dla nas znaczenie, to niech się nie kończy na tym, że mówimy ‘wszyscy w harcerstwie to jedna rodzina”, ale pokażmy to swoim przykładem.
Szanujmy tych którzy nie dzielą naszych poglądów i nie czekajmy na kryzys aby pokazać troskę wobec swoich najbliższych przyjaciół.
Łączymy się dziś węzłem przyjaźni i życzliwości z całą naszą rodziną harcerską i skautową. Ale postarajmy się także wprowadzić nasze myśli siostrzane i braterskie w czyn dzisiaj, i w każdy dzień. Czuwaj!”

Hasłem tegorocznego Dnia Myśli było: Hufce „Podhale” i „Warmia” strażnikami pamięci narodowej w Amerykańskiej Częstochowie”.

Dzień był bardzo bogaty: Raport, Msza Święta, którą celebrował Kapelan Chorągwi Harcerzy hm. Bartłomiej Marciniak, posiłek zorganizowany przez Koło Przyjaciół Harcerstwa z Filadelfii, gry terenowe dla młodzieży podczas których szukali pamiątek narodowych Sanktuarium, konkurs na najpiękniej na zbiórkach w jednostkach wykonaną Koronę Matki Boskiej Częstochowskiej z naturalnych tworzyw (z okazji 300 lecia koronowania Matki Boskiej Królową Polski), spotkanie grona instruktorek, oraz wesoły kominek. Młodzież czeka już od akcji letniej na wspólny śpiew i zabawy, a w tym roku nawet była świadkami zaproszenia harcerki z jednego staniu przez harcerza z innego stanu na studniówkę, czyli amerykański prom.

Pan Grzegorz Tymiński wygłosił gawędę o bohaterce Żołnierzy Niezłomnych „Ince” – Danucie Siedzikównej. Przybliżył młodzieży harcerskiej jej osobę pytając ilu z nich ma 15 lat, bo wtedy Inka wstąpiła do Armii Krajowej, a ilu ma 18 lat, bo wtedy została rozstrzelana.

Błogosławieństwem Kapelana na drogę i dalsze działanie w swoich ośrodkach zakończył się ten pamiętny dzień.

Czuwaj!
Maria Bielska, hm.

Na zdjęciu: Oba Hufce “Podhale “ i “Warmia” z sześciu stanów po Mszy Św. z kapelanem Chorągwi Harcerzy Hm. Bartłomiejem Marciniakiem. Foto: M. Bielski