Jak okaść ratusz i generała – str.5
Uderzony robotnik otrzymuje 5 milionów– str. 5
Strony weterańskie – str. 10-11
Jak zabezpieczyć dzieci… – str. 7
Miejsce i rola inteligencji – str. 16