Ksiądz biskup Teodor Kubina, pierwszy ordynariusz diecezji częstochowskiej, święcąc w grudniu 1949 roku tworzący się duszpasterski ośrodek Księży Pallotynów, powiedział: „Niech to miejsce służy Miłosierdziu Bożemu w cieniu Jasnogórskiej Pani. Każdy, kto nawiedzi ten kościół, niechaj dozna w sposób szczególny Miłosierdzia Bożego”. Słowa częstochowskiego arcypasterza były prorocze.

Od dziesięcioleci w świątyni znajdującej się w Dolinie Miłosierdzia Księża Pallotyni sprawują służbę ku czci Bożego Miłosierdzia. Od chwili przybycia tutaj pierwszych pallotynów aż do dnia dzisiejszego trwa w niej kult Bożego Miłosierdzia. Obraz Jezusa Miłosiernego, za pozwoleniem władz kościelnych, czczono w tym miejscu nieprzerwanie w formach opisanych w Dzienniczku przez siostrę Faustynę. Tutaj wierni doznawali niejednokrotnie łaski miłosierdzia, o czym świadczą liczne vota.

Ksiądz Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński dostrzegał ogromną rolę i znaczenie Doliny Miłosierdzia. Odwiedzając ją w roku 1965, powiedział, że konieczne jest poważne pogłębienie kultu Miłosierdzia Bożego, a cały dalszy rozwój tego kultu powinien być oparty na mocnych podstawach teologicznych. Podjęte wówczas działania są prowadzone do dzisiaj. Od lat organizowane są sesje, kongresy i coroczne sympozja, których celem jest pogłębienie teologii i rozpowszechnianie orędzia Miłosierdzia Bożego, oddawanie temu Miłosierdziu należnej czci, a także duchowe formowanie apostołów Miłosierdzia Bożego. W kilku sympozjach brał udział bł. ks. Michał Sopoćko.

W tym miejscu także praktykowano i praktykuje się miłosierdzie – poprzez wydawanie obiadów dla potrzebujących, umożliwienie im zadbania o higienę osobistą, jak również udzielanie im pomocy medycznej i farmaceutycznej.
Wielu pielgrzymów przybywających do Częstochowy, by pokłonić się na Jasnej Górze Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, odwiedza również Dolinę Miłosierdzia, aby przed obliczem Jezusa Miłosiernego wypraszać miłosierdzie dla siebie i swoich bliskich.

Obraz Jezusa Miłosiernego, przed którego obliczem codziennie zanosimy nasze modlitwy, został namalowany przez artystę malarza Adolfa Hyłę. Przed obrazem tym każdego dnia w godzinie miłosierdzia modlimy się koronką, polecając intencje Ojca Świętego, biskupów i nasze własne. Wizerunek ten słynie z wielu łask i przyciąga licznych wiernych, którzy pełni wiary i głębokiej pobożności nawiedzają tę świątynię.

Kościół w Dolinie Miłosierdzia służy okolicznym mieszkańcom jako kościół parafialny od ponad sześćdziesięciu lat. Tutejszą parafię – pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego – erygował w roku 1952 JE bp Zdzisław Goliński. Warto zauważyć, że już w roku 1969 biskup Stefan Bareła kościół parafialny Księży Pallotynów usytuowany w Dolinie Miłosierdzia określił mianem sanktuarium. Jednakże formalnie za sanktuarium miłosierdzia Bożego uznał pallotyńską świątynię JE ks. abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, dekretem datowanym 30 marca 1992 r. W tym miejscu zatem przed 50 laty powstała pierwsza na świecie parafia pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia.
Warto zauważyć, że kiedy w Meksyku, nadany został w 1992 r. – po raz pierwszy w świecie – diecezji, a także powstającej katedrze, taki sam tytuł, tamtejszy biskup nie zapomniał o kraju, z którego pochodziła siostra Faustyna. W dowód wdzięczności za to, że z Polski zaczęło się rozpowszechniać orędzie miłosierdzia Bożego na cały świat, ofiarował polskiemu Kościołowi figurę Jezusa Miłosiernego, którą ks. Prymas Józef kard. Glemp przekazał Dolinie Miłosierdzia, gdzie w roku 1981 postawiony został pierwszy w świecie pomnik Chrystusa Miłosiernego jako wotum I Kongresu Miłosierdzia Bożego.

Kościół parafialny i jednocześnie sanktuaryjny z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie w pewnym momencie okazał się zbyt mały, by pomieścić wszystkich przybywających do niego czcicieli Bożego Miłosierdzia. Dlatego już w latach osiemdziesiątych zdecydowano zbudować nową świątynię. W roku 1983 święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół, chociaż jego budowę rozpoczęto dopiero siedemnaście lat później.

W dniu dzisiejszym, po 16 latach budowy, kościół jest już prawie gotowy. Architektura świątyni jest bardzo interesująca. Z jednej strony nawiązuje do stylu architektury sakralnej Kościoła wschodniego (np. kopuły), z drugiej strony kolor cegły klinkierowej nadaje jej cechy budownictwa charakterystycznego dla gotyku bądź neogotyku typowego w naszej części Europy.

W chwili obecnej kończymy wystrój wnętrza kościoła. Autorem wystroju jest o. Marko Rupnik SJ, jezuita pochodzący ze Słowenii. Urodził się on w 1954 r., studiował filozofię na uniwersytecie w Lublanie, później w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie oraz teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 1991 r. jest dyrektorem Centrum Aletti w Rzymie istniejącego przy Papieskim Instytucie Wschodnim. Jest również wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury i Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Razem z artystami z Atelier Sztuki Centrum Aletti wykonał mozaiki m.in. w papieskiej kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie, w krypcie nowego kościoła w San Giovanni Rotondo i w nowo powstałym kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Fatimie, w sanktuarium w Lourdes, w wielu krajach Europy, a ostatnio po raz pierwszy w Polsce, w nowo budowanym Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie.

Ten doświadczony teolog, ojciec duchowny i artysta stworzył we współpracy z rzymskimi architektami kompleksowy projekt wystroju wnętrza naszego kościoła. Od początku roku 2013 projekt ten jest w miarę naszych możliwości realizowany. Jednym z ostatnich etapów jest udekorowanie wnętrza świątyni mozaikami.
Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc w tym dziele, które jest bardzo kosztowne. Będziemy wdzięczni za każdy dar serca.

Informujemy o możliwości wykupienia cegiełki, której ofiarodawca zostanie upamiętniony imienną tablicą pamiątkową (wielkość uzależniona jest od złożonej ofiary), umieszczoną w nowym Sanktuarium. Jej koszt to: 3.000, 5.000 lub 10.000 $US. Tablica może być także ofiarowana ku pamięci osób zmarłych.

Każdego ofiarodawcę polecamy codziennie Panu Bogu, modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia i w naszych zakonnych modlitwach wspólnotowych, a każdego 22. dnia miesiąca o godz. 18.00 odprawiamy w ich intencji Mszę świętą w Dolinie Miłosierdzia.

Ufamy, że w najbliższym roku świątynia będzie gotowa przyjąć czcicieli Miłosierdzia Bożego z Polski i zagranicy pragnących pomodlić się przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego.

Kontakt:
Księża Pallotyni,
ul. Kordeckiego 49.
42-226 Częstochowa, Polska
e-mail: [email protected]
tel. + 48 795 236 025

Rachunek bankowy:
Society of Catholic Apostolate
Pallottine Fathers
3452 Niagara Falls Blvd.
North Tonawanda, N. Y. 14210
USA
tel. 716 6944313
# 3806021956

Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie
Księża Pallotyni