Jubileuszowy Zjazd Sybiraków – str.2
Puczyk groźnych błaznów – str. 5
Trzynastomilionowy werdykt – str. 7
Happening w „Kurierze Plus” – str. 10
Paulina Ołowska „geniuszem kreatywności“ – str. 19