Na Zamku Królewskim w Warszawie podpisano umowę między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Książąt Czartoryskich finalizującą zakup przez państwo kolekcji dzieł sztuki z dwoma arcydziełami malarstwa światowego: „Damą z gronostajem” Leonarda da Vinci i „Krajobrazem z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta van Rijn.

W liczącej kilka budynków oraz około 86 tysięcy obiektów muzealnych i 250 tys. bibliotecznych: książek, rękopisów, starodruków kolekcji są też m.in. grafiki Rembrandta, rysunki Augusta Renoira, akt Hołdu Pruskiego z 1525 roku, rękopisy „Roczników” Jana Długosza, pamiątki po królach (np. elementy garderoby Stefana Batorego) i Tadeuszu Kościuszce, portrety Jagiellonów.

Wartość transakcji nie została podana do wiadomości publicznej, ale według nieoficjalnych informacji waha się od 0,5 do 1 miliarda zł. Za zbyt niską ocenił je Zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich, który – na znak protestu – podał się do dymisji, ponieważ mimo podjętych starań nie uzyskał informacji o założeniach i warunkach sprzedaży od samodzielnie prowadzącego negocjacje księcia Adam Czartoryskiego. Zażądał on przelania kwoty za sprzedaż zbiorów i budynków na swoje prywatne konto.

W tej sytuacji Rada Fundacji powołała nowy Zarząd, w skład którego weszli Jan Lubomirski i Maciej Radziwiłł.
Wartość całej kolekcji (łącznie z nieruchomościami) fachowcy wyceniają na minimum 3, a maksimum 10 mld zł. Znajdzie się ona pod opieką Muzeum Narodowego w Krakowie, a wicepremier profesor Piotr Gliński zapewnił, że będzie nadal służyć społeczeństwo; obiecał też szybki remont budynków będących w posiadaniu Fundacji Książąt Czartoryskich.

Jerzy Bukowski