Spotkanie opłatkowe w Naszej Unii

Spotkanie opłatkowe w Naszej Unii

Jak co roku na początku grudnia, w siedzibie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na nowojorskim Brooklynie, władze, pracownicy i przyjaciele Naszej Unii świętowali nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz życzyli sobie dobrego Nowego Roku. Zgodnie z tradycją łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy życzenia oraz śpiewaliśmy wspólnie polskie kolędy.

W tym roku na uroczystość do budynku przy 100 McGuinness Boulevard w dzielnicy Greenpoint, przybyli znakomici goście: minister Adam Kwiatkowski (szef gabinetu prezydenta RP Andrzeja Dudy), prof. Piotr Wilczek (ambasador RP w Stanach Zjednoczonych), Piotr Janicki (konsul generalny RP w Chicago), Maciej Gołubiewski (obejmie wkrótce stanowisko konsula generalny RP w Nowym Jorku), biskup pomocniczy diecezji Brooklyn bp. Witold Mroziewski, ks. prałat Tomasz Grysa (I sekretarz w nuncjaturze Watykanu przy ONZ) oraz prof. John Lenczowski, założyciel waszyngtońskiego The Institute of World Politics. – Jestem tutaj, bo jest rzeczą oczywistą, że na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych oraz w Chicago i okolicach nie może się odbyć żadna, ważna impreza polonijna, w którą nie byłaby zaangażowana Nasza Unia. W imieniu pana prezydenta i swoim, chciałem Państwu serdecznie podziękować za to zaangażowanie – powiedział minister Adam Kwiatkowski, szef gabinetu prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przypomniał, że we wrześniu br. odwiedził PSFCU wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą, wręczając siedmiu długoletnim pracownicom Naszej Unii Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie jest przypadkiem, że z pierwszą oficjalną wizytą w środowisku polonijnym wybrałem się do Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej – powiedział prof. Piotr Wilczek, od niedawna ambasador RP w Waszyngtonie. Pan porfesor przypomniał wszystkim zgromadzonym jak ważnym zadaniem dla środowiska polonijnego jest dbałość o „dobre imię Polski”.

Wśród gości byli także Linda i Bob Ollisowie, rodzice śp. sierżanta armii amerykańskiej Michaela Ollisa, który oddał życie ratując polskiego oficera w Afganistanie w sierpniu 2013 r. Bob Ollis podkreślił, że jego syn oraz por. Karol Cierpica, choć widzieli się po raz pierwszy w życiu, ramię w ramię odpierali atak terrorystów i „w 15 minut zrobili więcej niż ONZ w całej historii”. – 28 sierpnia 2013 r. to był dla nas tragiczny dzień. Ale Bóg działa w tajemniczy sposób, tego dnia staliśmy się częścią polskiej społeczności, biało-czerwonej rodziny – powiedział Bob Ollis.

Po błogosławieństwie ks. Biskupa Witolda Mroziewskiego, nastąpiła ceremonia dzielenia się opłatkiem, które wśród zgromadzonych roznosili członkowie Rady Dyrektorów oraz Komisji Nadzorczej PSFCU. Na sam koniec uroczystości opłatkowej, zespół Polish-American Folk Dance Company zaprezentował polskie kolędy śpiewane przez kolędników w strojach góralskich.

PR