Spotkanie opłatkowe w Naszej Unii – str.3
Warciński po Rzeplińskim – str. 6
Opłatek w kwaterze głównej SWAP– str. 1
Pascal – myślenie nade wszystko – str. 16
Nasz człowiek w Belleayre – str.17