Ażeby zadbać o minimalizację podatków, manewry podatkowe należy zrobić do końca roku kalendarzowego, mimo że termin rozliczenia jest do 15 kwietnia 2017 roku.

Zgrupuj wydatki medyczne
Wydatki medyczne nie zwrócone przez firmę ubezpieczeniową oraz składki ubezpieczeniowe mogą stanowić odpis podatkowy, ale tylko te przekraczające 10% dochodu brutto (Adjusted Gross Income). W przeszłości limit wynosił 7.5%. a w roku 2016 pozostał tylko dla seniorów, którzy przekroczyli 65 lat.

Aby skorzystać z tego odpisu, należy wyszczególnić swoje odpisy podatkowe (itemize deductions). Jeżeli jesteś blisko granicy 10 procent, to przyspiesz niektóre wydatki medyczne, np. idź do dentysty, zamów okulary czy udaj się na profilaktyczny sprawdzian jeszcze w tym roku.
Uwaga: Koszt ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pracujących na własny rozrachunek nie podlega limitowi – jest w 100% odpisywany na pierwszej stronie zeznania podatkowego. Więcej informacji znajdziesz w Publikacji 502, www.irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf.

Skomasuj miscellaneous deductions
Różne wydatki, zaklasyfikowane jako miscellaneous deductions (rozmaite odpisy), mogą być odjęte od przychodów, ale tylko w wymiarze, o który przekraczają 2% dochodu AGI. Dzielą się na trzy grupy: 1) wydatki pracownicze nie zwrócone przez pracodawcę, 2) wydatki inwestycyjne (np. koszt fachowych publikacji, seminariów itp.) 3) wydatki na przygotowanie zeznania podatkowego (honorarium księgowego, komputerowy program podatkowy itp.).

Warto skomasować te odpisy, by móc je odliczyć przynajmniej co drugi rok. Na przykład, warto odnawiać prenumeratę pism na dwa lata, przedpłacić w grudniu honorarium księgowego itp.

Wpłać na programy emerytalne
Jak zawsze, gorąco namawiam Państwa do wpłacania pieniędzy na konta emerytalne (IRA, 401 (k), SIMLE IRA itp), bo to jedyna ucieczka przed podatkami dla przeciętnej osoby. Co prawda, mamy czas do 15 kwietnia 2017 roku na otwarcie IRA i dokonanie wpłat, ale im wcześniej to zrobimy, tym szybciej pieniądze na koncie zaczną nam rosnąć. Jeżeli ktoś inwestuje w fundusze powiernicze, to fluktuacje giełdy stanowić dla niego mogą dobrą okazję, by kupić udziały swego ulubionego funduszu na wyprzedaży.

Bądź hojny dla polonijnych organizacji
Polonijne organizacje potrzebują naszej pomocy. Darowizny dla odpowiednio zarejestrowanych organizacji charytatywnych są odpisem podatkowym. Mniejsze kwoty można podarować w gotówce, nawet bez żadnego poświadczenia (np. położyć pieniądze w kościele na tacę). Powyżej $250 dowodem darowizny musi być nie tylko zrealizowany czek, ale również pisemne poświadczenie odbioru przez organizację.
Darować można nie tylko gotówkę, lecz również używaną odzież, sprzęty domowe, stary samochód itp. i odjąć ich szacunkową wartość od wymiaru podatku. Czytelnicy, którzy dają dużo i często, mogą sięgnąć po IRS Publication 561, Determining the Value of Donated Property ().
Uwaga: Opłaca się podarować walory, których wartość wzrosła: akcje, obligacje, nieruchomości, by uniknąć płacenia podatków od wzrostu kapitałowego (capital gain).

Przyjrzyj się swoim zyskom i stratom kapitałowym
Giełda sprawiła się w tym roku dobrze, więc fundusze powiernicze wypłacą zyski. Przyjrzyj się swoim capital gain distribution. Jeżeli widzisz, że jesteś w tym roku na plusie, sprzedaj jakieś udziały albo akcje, które zniżkowały, a będziesz mógł pomniejszyć swoje zyski o straty kapitałowe.

Straty kapitałowe można odpisać do wysokości zysków kapitałowych plus $3,000. Oto przykład: Powiedzmy, że po sprzedaży jakichś akcji zrealizowaliśmy $5,000 zysku kapitałowego. Możemy zapłacić od tego podatki, albo poszukać w swoim portfelu inwestycyjnym jakichś akcji, które zniżkowały. Jeżeli sprzedamy takie, które spadły np. o $4,000, to nasz zysk pomniejszymy sobie o $4,000, czyli zapłacimy podatek tylko od $1,000.

Co się dzieje, jeżeli mamy tylko stratę 4,000, a żadnych zysków? Wtedy możemy w tym roku odpisać $3,000 straty, a pozostały tysiąc straty przelać na kolejny rok. Warunkiem tych manewrów jest jednak dokonanie transakcji sprzedaży do końca tego roku.

Wydaj oszczędności z konta FSA
Kilka słów dla osób, które mają w pracy konto zwane Flexible Savings Account, które służy na opłacanie opieki nad dzieckiem i kosztów medycznych pieniędzmi nie podlegającymi podatkom. Jeżeli masz w pracy konto FSA, to wydaj uskładane tam pieniądze do 31 grudnia tego roku, bo inaczej przepadną. Przepisy twojego planu mogą pozwolić na przeniesienia na przyszły rok tylko $500, albo mniej.

Wykorzystaj swój dom
Właściciele domów i mieszkań własnościowych odpisują od przychodu odsetki od pożyczki hipotecznej oraz podatki gruntowe (real estate taxes). Jeżeli styczniową należność poślesz w grudniu, powiększysz odpis na bieżący rok.
Chociaż jesteśmy w przedświątecznym nastroju, powinniśmy na chwilę oderwać się od zakupów i zadbać, by nie przepłacić podatków dochodowych. Damy przez to świąteczny prezent sami sobie.