Świąteczny uśmiech dziecka po raz trzeci – str. 2
Kapral Wojtek – str. 5
Przebudowa państwa – str. 6
Nietypowy wypadek – 7
Dwa groby Neya – str. 16