W głębi za wiaduktem – skręt w lewo na Rockaway Ave. Foto: Czesław Karkowski

W głębi za wiaduktem – skręt w lewo na Rockaway Ave. Foto: Czesław Karkowski