Śladem Jana Pawła II – str. 5
Co z tym Kurskim – str. 6
Multikulti – str. 7
Oligarchia w Ameryce – str.13
Rowerem po Queensie – str. 19