Atak na reputację Polski – str. 5
Wizyta Papieża Franciszka – str. 6
Po szlifierce… do wygranej – str. 7
Święto Żołnierza – str.13
Nie dajmy się zaskoczyć – str. 15