Nie“ podwyżkom dla władzy – str. 5
Gorące lato w polskiej polityce – str. 6
Pięciomilionowa „emerytura“  – str. 7
Para we wnętrzu – str.10
Skąd się wzięła małpa? – str. 15