Twarda flanka wschodnia – str. 5
Znowu ten Tusk – str. 6
Kosztowny błąd tłumacza  – str. 7
Opowieści muzealne – Zdobi, albo… – str.10
W drodze do Awdiejewki – str. 13