Polska bardziej bezpieczna – str. 5
PiS buduje IV RP – str. 6
„Spacer po szafie“ za 4 miliony – str. 7
W krzywym zwierciadle Czermańskiego – str.10
O mistrzostwach malkonteńsko – str. 15