Wydawać się może, że biuro informacji kredytowej (credit bureau) wie o tobie wszystko, a wraz z nim instytucje, które uzyskają wgląd do twojej kartoteki: potencjalni pożyczkodawcy, pracodawcy, najemcy mieszkań. Otóż nie. Raport kredytowy w Stanach Zjednoczonych pomija wiele ważnych podstawowych finansowych informacji, co zapewnia ci prywatność, ale z drugiej strony powoduje, że musisz dostarczać dużo dokumentacji, gdy ubiegasz się o pożyczkę.

Wysokość twoich zarobków
W raporcie kredytowym nie figurują twoje przychody, mimo że pracodawca zgłasza wysokość wynagrodzenia do różnych stanowych urzędów oraz do IRS. Banki zgłaszają wysokość wypłacanych odsetek do IRS, ale dane te nie trafiają do biur kredytowych. Skoro biura informacji kredytowej nie wiedzą o twoich zarobkach w pracy, o przychodach z inwestycji czy czynszów, musisz sam dokumentować swoje przychody, gdy ubiegasz się w banku o pożyczkę.

Wartość twego majątku
Historia kredytowa we wszystkich trzech głównych biurach kredytowych – Equifax, Experian i TransUnion – jest podobna i wylicza tylko twoje zobowiązania (pożyczki, linie kredytu, karty kredytowe), ale nie stan rachunków bankowych. Nie ma tam wzmianki o kontach bankowych czy inwestycyjnych, funduszach powierniczych czy innych przedmiotach majątkowych. Twego stanu majątkowego można się domyślać na podstawie spłacanych pożyczek (hipoteczna, samochodowa), ale jeżeli masz nieruchomości w pełni spłacone, to nie ma o nich wzmianki. Nawet jeżeli spłacasz pożyczkę hipoteczną, wartość domu ani wartość udziału własnego w domu nie jest wymieniona.

Czy pracujesz?
Biura kredytowe nie wiedzą o stracie pracy, przez to twoja punktacja kredytowa pozostanie taka sama, mimo że stałeś się bezrobotny. Biura odnotowują twoje ostatnie miejsce pracy, jeżeli podałeś pracodawcę na wniosku o pożyczkę, ale nie notują twego stanowiska ani daty zatrudnienia.

Historia kredytowa małżonka
Historia kredytowa małżonka nie wpływa na twoją. Po ślubie kartoteki kredytowe małżonków nie są łączone – każda osoba zachowuje swoją własną. Jeżeli połączyliście swoje finansowe sprawy po ślubie i na przykład stałeś się użytkownikiem karty kredytowej żony, to twoja historia to pokaże, ale nie będzie zawierać jej innych kont kredytowych. Gdy uzyskasz kopię raportu kredytowego, może on zawierać nazwisko małżonka, ale ta informacja nie jest dostępna dla banków i innych instytucji.

Historia kryminalna
Przeszłość kryminalna nie jest uwzględniana przez biura kredytowe. Dlatego też możesz spokojnie spać, mimo że w młodości zadarłeś z prawem. Areszty i wyroki znajdują się w twojej kartotece kryminalnej, która jest odrębna od kartoteki kredytowej. Więcej na ten temat przeczytasz w książce pt. „Życie od nowa: Jak uporządkować problemy w urzędach”.

Biura kredytowe odnotują konflikty z prawem tylko w trzech okolicznościach:
· jeżeli sąd da ci nakaz zapłaty (judgement) albo obciążenie np. nieruchomości (lien),
· gdy masz zasądzone alimenty na dziecko (child suport),
· gdy nie zapłaciłeś mandatu i jest on ściągany przez firmę windykacyjną (collection agency).

Długi medyczne
Ustawa zwana Fair Credit Reporting Act zabrania zamieszczania w kartotece kredytowej informacji, która naruszałaby twoją prywatność odnośnie spraw zdrowotnych (medical privacy). Jeżeli zalegasz z zapłatą dla szpitala czy lekarza, to nazwa wierzyciela jest podana (ośrodek zdrowia, biuro lekarza, szpital) wraz z wysokością należności i datą od której zalegasz. Nie jest podany natomiast rodzaj usługi czy terapii, które otrzymałeś. Jeżeli nazwa przychodni lekarskiej sugeruje rodzaj zabiegu, to z pewnością użyta zostanie inna nazwa.

Nietypowe pożyczki
Zastawiłeś biżuterię w lombardzie? Zaciągnąłeś pożyczkę do wypłaty (payday loan)? Biuro kredytowe o tym nie wie. Dowie się tylko wtedy, gdy zaczniesz zalegać ze spłatą i firma odda twój dług do windykacji.
Firmy użytecznościowe (gazownie, elektrownie itp.) z reguły nie dostarczają biurom kredytowym informacji o spłacanych rachunkach klientów, a nawet jeżeli, to spłata rachunków nie jest brana pod uwagę w obliczeniu tradycyjnej punktacji FICO. Natomiast nowa punktacja FICO XD Credit Score stara się obejmować osoby bez kredytu, które do tej pory pozostawały „niewidzialne”. Uwzględnia ona terminowość spłaty czynszu za mieszkanie i domowych rachunków.

Bezpłatny raport kredytowy?
Prawo daje ci raz w roku bezpłatny dostęp do swojej kartoteki kredytowej w każdym biurze kredytowym. Darmowy raport uzyskasz w sieci: www.annualcreditreport.com albo pod numerem telefonu 1-877-322-8228.