Od szesnastu lat, począwszy od 1 stycznia 2000 r., na mocy Senior Citizens” Freedom to Work Act każda osoba, która osiągnęła pełny wiek emerytalny, ale nie przekroczyła 70 lat, może dobrowolnie zawiesić otrzymywanie świadczeń (suspend benefits). Korzyści są następujące: można podwyższyć swoją emeryturę, uniknąć wysokich podatków dochodowych (jeżeli emeryt ma również inne przychody) oraz uniknąć na czas zawieszenia redukcji świadczeń z powodu polskiej emerytury (Windfall Elimination Provision). Ustawodawcy nie zauważyli, że małżonkowie emerytów, którzy zawiesili swoje świadczenia, mogli pobierać całkowice „darmową” rentę małżeńską. Ze strategii file and suspend skorzystały tysiące małżeństw. Niestety, przywilej ten przestaje istnieć z końcem tego miesiąca.

 

Przykład z życia

 
Pan Kowalski lubi swoją pracę i dobrze zarabia, więc nie zamierza przechodzić na emeryturę, mimo że ukończył 66 lat. Natomiast jego żona marzy o spoczynku. Chętnie zaczęłaby pobierać rentę małżeńską, ale nie może tego uczynić, zanim mąż nie złoży wniosku o emeryturę. Pan Kowalski nie godzi się, woli poczekać, by powiększyć swoje świadczenia w przyszłości. I tak państwo Kowalscy wydają się być w sytuacji patowej. Ale czy na pewno?

 
Uświadomiony czytelnik polonijnej prasy wie, że pan Kowalski, po ukończeniu pełnego wieku emerytalnego, może złożyć wniosek o swoją emeryturę, po czym ją zawiesić. Uprawniona do renty małżeńskiej żona dostaje rentę, mimo że mąż emerytury nie pobiera i nadal pracuje. Spieszę poinformować państwa, że strategia ta pozostaje aktualna tylko do końca kwietnia 2016 roku, więc państwo Kowalscy muszą się pośpieszyć.

 

Zalety zawieszenia emerytury

 
Przepisy nadal pozwalać będą na zawieszenie świadczeń (voluntary suspension) osobom, które osiągnęły pełny wiek emerytalny. Oto jego zalety.

 
Podwyższenie emerytury. Zawieszenie pozwoli podwyższyć przyszłe świadczenia przez uzyskanie opóźnionych kredytów emerytalnych (delayed retirement credits), które zostaną naliczane po wznowieniu emerytury. Kredyty za każdy rok zawieszenia przed ukończeniem 70 lat doliczane są 1 stycznia kolejnego roku. Kredyty za rok, w którym ukończysz 70 lat doliczane są w miesiącu twoich 70. urodzin. Na przykład, zawieszenie przedwcześnie pobranej emerytury może spowodować jej podwyżkę do pełnej kwoty, nawet jeżeli nie zarobkujesz. Jeżeli zawiesisz emeryturę i pracujesz, to jeszcze bardziej zwiększysz swoje przyszłe świadczenia.

 
Unikanie podatków. Druga korzyść z zawieszenia świadczeń jest ważna dla tych, którzy dorabiają znaczne kwoty do emerytury. Mogą oni być w wysokim przedziale podatkowym i mieć większą część emerytury opodatkowaną. Warto wtedy zawiesić emeryturę i wznowić ją po rezygnacji z pracy.

 
Unikanie Windfall Elimination Provision. Gdy jednocześnie pobierasz dwie emerytury: SSA i inną, wypracowaną poza systemem Social Security, na przykład ZUS czy KRUS, to dotyczy cię Windfall Elimination Provision, klauzula powodująca potrącenie świadczeń Social Security mniej więcej o połowę polskiej emerytury. Gdy zawiesisz świadczenia Social Security, nie będzie ci za ten czas nakładana redukcja WEP.

 

Zmiany od 1 maja 2016

 
Sekcja 831 Ustawy budżetowej (Bipartisan Budget Act of 2015) pozostawiła możliwość zawieszenia emerytury, ale wniosła istotne zmiany do emerytur zawieszonych po 180 dniach od wejścia ustawy w życie, czyli od 1 maja 2016 roku.

 
· Jeżeli twoja emerytura jest zawieszona, to nikt z twojej rodziny nie może dostać świadczeń rodzinnych.
· Jeżeli twoja emerytura jest zawieszona, to nie należy ci się renta małżeńska (z tytułu pracy małżonka).
· Nie możesz retroaktywnie odwołać zawieszenia emerytury, by wybrać zaległe świadczenia w jednej kwocie.

 
Uwaga: Renty małżeńskie przyznane małżonkom pracownikom, którzy zawiesili swoje emerytury przed końcem kwietnia 2016, wstrzymywane ani odbierane nie będą.

 

Zawieszenie a świadczenia rodzinne

 
Wróćmy do sytuacji państwa Kowalskich. Jeżeli pan Kowalski złoży wniosek o swoją emeryturę i o jej zawieszenie (file and suspend) do 30 kwietnia 2016 r., to jego żona otrzyma i będzie kontynuować pobieranie swojej renty według starych przepisów. Stop! Dzień 30 kwietnia przypada na sobotę, więc kompletny wniosek należy złożyć do 29 kwietnia.

 
Jeżeli natomiast pan Kowalski się opóźni i złoży wniosek 1 maja 2016 roku albo później, to zawieszenie emerytury spowoduje jednoczesne zawieszenie renty żony. Wydawać by się mogło, że nastał koniec darmowych rent małżeńskich. Ale niezupełnie. Dla niektórych małżonków urodzonych przed 2 stycznia 1954 pozostała jeszcze inna droga do darmowej renty małżeńskiej, którą w przyszłości opiszę. Niecierpliwi mogą sięgnąć po książkę „Ubezpieczenie społeczne Social Security” (wydanie na rok 2016).

 
Uwaga: Opóźnione kredyty zarobione dzięki zawieszeniu powiększą tylko emeryturę pracownika, a nie renty rodzinne. Zawieszenie podwyższy natomiast w przyszłości świadczenia wdowie (survivors benefits), które równe będą do 100 procent emerytury pracownika.