Sto dni i prawdziwy test rządu – str. 5
Szafa Kiszczaka – str. 7
Czech po ojcu, Sas po matce, Polak… – str.5
Co mogła mieć Polska – str. 13
Braterskie myślenie – str. 19