Ich pierwszy bal… – str. 2
Wieczór z Edith Piaf – str. 3
Plan Morawieckiego – str.5
„Nasze“ Metropolitan Museum of Art – str. 10
Pokonkursowe refleksje Amerykanki – str. 11