Wybory i rejestracja – str. 3
PiS na twardo, czy na miękko – str. 5
Przedwyborcza nerwówka– str. 7
Edukacja i patriotyzm –rozmowa z F. Frąckowiakiem – str. 11
Muzyczne lato w Polsce– str. 12