u Pieter Breugel Starszy, „Droga Krzyżowa”.

u Pieter Breugel Starszy, „Droga Krzyżowa”.