Imigranci rozpalają namiętności – str. 5
Antypolski obłęd Grossa – str. 7
Amerykańska mitologia – Pokrewne dusze – str. 10
Nikifor w Buffalo – str. 12
Piątek w kinie – str. 12