Duda w drodze – str. 5

Stan przedreferendalny – str. 7

Jednośladem po Nowym Jorku i okolicach – str. 11

Azjatyckie kontrasty – str. 12-13

Piątek w kinie – str. 17