Komunikat wyborczy konsulatu – str. 3
Pouczenie z Berlina – str. 5
Gorący sierpień – str. 7
„American Dream“ – str. 10
Jednośladem po Nowym Jorku i okolicach – str. 11