Wielkie zadania, wielkie nadzieje – str. 5
Amerykańska mitologia – str. 10
List posła Adama Kwiatkowskiego – str. 11
Bronisław Komorowski – zyski i straty – str. 12
Dlaczego ZUS pyta o twój SS ? – str. 15