Wybory Prezydenta RP – komunikat str. 3
Walka o prezydenturę – str. 7
Jeszcze szybsi, bardziej wściekli – str. 12
Rewolucja w domu, emancypacja w małżeństwie – str. 16