Prezes Fundacji Kościuszkowskiej, dr John Micgiel

Prezes Fundacji Kościuszkowskiej, dr John Micgiel