W służbie Bogu i bliźniemu str. 2
Łatwo niszczyć – trudno budować – str. 3
Ten zegar stary – str. 5
Niepowtarzalna Lola – str. 13