Harcerka i Harcerz z drużyn przy Domu Narodowym w Greenpoint na warcie przy grobie w Kościele Stanisława Kostki. Foto: Zygmunt Bielski

Harcerka i Harcerz z drużyn przy Domu Narodowym w Greenpoint na warcie przy grobie w Kościele Stanisława Kostki. Foto: Zygmunt Bielski